Cùng THABET giải đáp đề về 56 hôm sau đánh con gì 

Đề về 56 hôm sau đánh con gì

Bày bạn cách lấy bạch thủ lô VIP tỷ lệ trúng 100%

Bước 1👉 Bấm vào đây  Hoặc Google từ 👉 THABET

Bước 2: Truy cập kết quả mới nhất【07/2022】

Bước 3: Bấm nút Lấy Số VIP góc dưới bên trái


Đề về 56 hôm sau đánh con gì? Hãy cùng THABET thống kê những kết quả để bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình con số thích hợp. 

Đã đánh đề thì không thể bỏ qua câu hỏi Đề về 56 hôm sau đánh con gì. Do đó, hôm nay THABET ở đây sẽ giải đáp giúp bạn giải đáp cho câu hỏi “Đề về 56 hôm sau đánh con gì”. Đồng thời, đưa ra những thống kê chính xác và dễ hiểu nhất để bạn có thể lựa chọn cho mình con số mong muốn.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì

Đề về 56 hôm sau đánh con gì

Đề về 56 hôm sau đánh con gì theo thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau 

Những con số có tần suất về 1 lần: 10, 95, 28, 15, 35, 57, 03, 46, 69, 83, 97, 59, 37, 62, 72, 07, 96, 24, 05, 53, 18, 55, 73, 80, 08, 70, 66, 50, 93, 64, 11, 58, 39, 01, 23, 84, 88, 76, 82, 52, 89, 19.

Những con số có tần suất về 2 lần: 90, 09, 67, 85, 13, 56, 78, 20, 79, 71, 31, 14, 26, 45. 

Những con số có tần suất về 3 lần:  30, 85, 81.

Với tần suất xuất hiện đến 3 lần, thì 3 con số 30, 85, 81 có thể sẽ là sự lựa chọn tốt cho bạn khi vẫn đang thắc mắc đề về 56 hôm sau đánh con gì.

Đề về 07 đánh con gì

Thống kê chạm những hôm về 56

Đề về 56 hôm sau đánh con gì – bộ số 0: với 7 lần về đầu và 11 lần về đuôi, tổng lượt đã về 8 lần về.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì – bộ số 1: với 9 lần về đầu và 9 lần về đuôi, tổng lượt đã về 5 lần về.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì – bộ số 2: với 7 lần về đầu và 4 lần về đuôi, tổng lượt đã về 8 lần về.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì – bộ số 3: với 8 lần về đầu và 8 lần về đuôi, tổng lượt đã về 11 lần về.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì – bộ số 4: với 3 lần về đầu và 5 lần về đuôi, tổng lượt đã về 6 lần về.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì – bộ số 5: với 9 lần về đầu và 10 lần về đuôi, tổng lượt đã về 9 lần về.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì – bộ số 6: với 6 lần về đầu và 8 lần về đuôi, tổng lượt đã về 6 lần về.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì – bộ số 7: với 10 lần về đầu và 6 lần về đuôi, tổng lượt đã về 4 lần về.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì – bộ số 8: với 12 lần về đầu và 7 lần về đuôi, tổng lượt đã về 9 lần về.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì – bộ số 9: với 6 lần về đầu và 9 lần về đuôi, tổng lượt đã về 11 lần về.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì

Đề về 56 hôm sau đánh con gì – Thống kê chạm những hôm về 56

Đề về 56 hôm sau đánh con gì theo các thống kê những ngày đề về 56 

 • Ngày 06-03-2022 đề về 783 56, hôm sau ngày 07-03-2022 đề về 740 79, với lô ra ngày hôm sau 07 – 10 – 12 – 16 – 18 – 24 – 28 – 32 – 34 – 35 – 40 – 49 – 53 – 57 – 58 – 63 – 69 – 74  – 79 – 89 – 94 – 97
 • Ngày 24-11-2021 đề về 858 56, hôm sau ngày 25-11-2021 đề về 643 13, với lô ra ngày hôm sau 01 – 01 – 13 – 15 – 23 – 24 – 30 – 33 – 36 – 44 – 46 – 48 – 52 – 55  – 59 – 70 – 75 – 84  – 90 – 92 – 94 – 95
 • Ngày 09-10-2021 đề về 311 56, hôm sau ngày 10-10-2021 đề về 060 85, với lô ra ngày hôm sau 02 – 13 – 16 – 24 – 27 – 30 – 34 – 35 – 38 – 42 – 47 – 49 – 58 – 61 – 69 – 71 – 73 – 84 – 85 – 93 – 97
 • Ngày 27-01-2021 đề về 457 56, hôm sau ngày 28-01-2021 đề về 920 20, với lô ra ngày hôm sau 01 – 02 – 08 – 14 – 15 – 20 – 22 – 25 – 28 – 30 – 38 – 41 – 48 – 50 – 65 – 71 – 78 – 79 – 81 – 84 – 85 – 94 – 96
 • Ngày 07-11-2020 đề về 003 56, hôm sau ngày 06-11-2020 đề về 464 11, với lô ra ngày hôm sau 04 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 21  – 26 – 29 – 37 – 44 – 47 – 51 – 56 – 66 – 68 – 77 – 85 – 87 – 91 – 96
 • Ngày 01-08-2019 đề về 053 56, hôm sau ngày 02-08-2019 đề về 827 82, với lô ra ngày hôm sau 12 – 19 – 21 – 22 – 29 – 38 – 40 – 44 – 45 – 51 – 53 – 56 – 63 – 68 – 69 – 71 – 72 – 77 – 78 – 79 – 82 – 91 – 91 – 94
 • Ngày 25-12-2018 đề về 099 56, hôm sau ngày 26-12-2018 đề về 733 30, với lô ra ngày hôm sau 02 – 03 – 07 – 20 – 22 – 27 – 29 – 30 – 36 – 37 – 49 – 53 – 56 – 58 – 62 – 71 – 72 – 77 – 79 – 86 – 92 – 94 – 96
 • Ngày 02-12-2018 đề về 714 56, hôm sau ngày 03-12-2018 đề về 996 67, với lô ra ngày hôm sau 04 – 04 – 06 – 12 – 13 – 14 – 19 – 23 – 24 – 27 – 43 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 61 – 64 – 67 – 70 – 79 – 85 – 90 – 98
 • Ngày 24-11-2018 đề về 909 56, hôm sau ngày 25-11-2018 đề về 346 35, với lô ra ngày hôm sau 00 – 02 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 15 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 28  – 35 – 47 – 53 – 57 – 65 – 71 – 81 – 94 – 97
 • Ngày 28-09-2018 đề về 793 56, hôm sau ngày 29-09-2018 đề về 080 30, với lô ra ngày hôm sau 00 – 07 – 08 – 10 – 10 – 21 – 25 – 30 – 33 – 36 – 36 – 40 – 43 – 52 – 53 – 54 – 60 – 62 – 66 – 77 – 78 – 86 – 88 – 98 – 99
 • Ngày 12-09-2018 đề về 811 56, hôm sau ngày 13-09-2018 đề về 455 62, với lô ra ngày hôm sau 01 – 12 – 20 – 20 – 23 – 24 – 29 – 35 – 36 – 42 – 55 – 62 – 64 – 69 – 75 – 79 – 82 – 85 – 89 – 95 – 97
 • Ngày 21-08-2018 đề về 920 56, hôm sau ngày 22-08-2018 đề về 578 73, với lô ra ngày hôm sau 08 – 10 – 12 – 14 – 20 – 21  – 26 – 30 – 36 – 39 – 41 – 47 – 49 – 51 – 59 – 62 – 68 – 72 – 73 – 74 – 87 – 98
 • Ngày 26-07-2018 đề về 593 56, hôm sau ngày 27-07-2018 đề về 690 31, với lô ra ngày hôm sau 12 – 16 – 19 – 26 – 31 – 37 – 48  – 54 – 60 – 61 – 64 – 66 – 68 – 70 – 73 – 74 – 76 – 77 – 79 – 83 – 91 – 93 – 96
 • Ngày 01-05-2018 đề về 555 56, hôm sau ngày 02-05-2018 đề về 033 79, với lô ra ngày hôm sau 10 – 11 – 15 – 16 – 23 – 31 – 33 – 34 – 38 – 39 – 39 – 52 – 55 – 55 – 69 – 71 – 74 – 76 – 78 – 79 – 81 – 81 – 88 – 97
 • Ngày 15-09-2017 đề về 669 56, hôm sau ngày 16-09-2017 đề về 384 85, với lô ra ngày hôm sau 04 – 07 – 10 – 11 – 14 – 23 – 26 – 30  – 32 – 36 – 43 – 44 –  45 – 51 – 66 – 75 – 85 – 90 – 91 – 91 – 92
 • Ngày 07-01-2017 đề về 953 56, hôm sau ngày 08-01-2017 đề về 288 20, với lô ra ngày hôm sau 02 – 03 – 15  – 19 – 20 – 23 – 30 – 39 – 41 – 44 – 60 – 62 – 65 – 67 – 68 – 70 – 72 – 73 – 75 – 79 – 80 – 81 – 82 – 91 – 97
 • Ngày 19-06-2016 đề về 580 56, hôm sau ngày 20-06-2016 đề về 563 58, với lô ra ngày hôm sau 15 – 18 – 19 – 22 – 24 – 27 – 28 – 39 – 41 – 44 – 46 – 47 – 57 – 58 – 60 – 62 – 69 – 70 – 71 – 73 – 74 – 85 – 87 – 97
 • Ngày 31-12-2015 đề về 893 56, hôm sau ngày 01-01-2016 đề về 525 52, với lô ra ngày hôm sau 02 – 04 – 09 – 16 – 16 – 17 – 18 – 20 – 32 – 34 – 35 – 37 – 47 – 52 – 60 – 68 – 72 – 76 – 78 – 87 – 88 – 88 – 96 – 97

Đề về 56 hôm sau đánh con gì                 Đề về 56 hôm sau đánh con gì theo các thống kê những ngày đề về 56 

Kết luận

Qua bài viết trên, chúng tôi đã giải đáp câu hỏi “đề về 56 hôm sau đánh con gì”. Hãy lựa chọn cho mình con số yêu thích và cảm thấy nó sẽ đem đến may mắn cho bạn khi đề về 56 nhé. Nếu hài lòng với kết của THABET đưa ra thì hãy tiếp tục ủng hộ THABET để chúng tôi có thêm động lực đưa ra những bài viết hay cho các bạn tham khảo.